Czapki

 

 

 

 

 

 

Czapki wełniane, z futrzanym obszyciem lub bez niego. Na podstawie badań w Birce, prof. Hägg wyodrębniła 2 typy czapek, których mogli używać Wikingowie. Typ A to spiczasta czapka. Jej występowanie potwierdzają również znaleziska – figurka z Rällinge. Ta czapka występowała prawdopodobnie w IX i X w. Drugi typ – B – występował od X w. Ta czapka miała kształt kolisty i przylegała do głowy. Większość z tych czapek wokół krawędzi posiadała lamówkę.

Nasze czapki to produkt najwyższej jakości. Chronią zarówno przed słońcem w letnie dni oraz przed zimnem przy gorszej pogodzi lub zimą. Mogą być wykonane z obszyciem z futra z lisa lub wilka (futro pochodzące z odstrzału przed ’67) lub z obszyciem z krajki.

Źródła:
Hägg, Inga. 1986. „Die Tracht.” Systematische Analysen der Graberfunde, ed. Greta Arwidsson, pp. 51-72. Birka: Untersuchungen und Studien, II:2. Stockholm: Almquist and Wiksell.

Figurka z Rällinge