Odzież XIII w. i późna

Oprócz odzieży wczesnośredniowiecznej, kram zajmuje się również produkcją i odtwarzaniem ubiorów z późniejszych okresów. Mieliśmy okazję szyć stroje XII-XIII w. oraz z tzw. „późnego” Średniowiecza.

Wykonujemy ubiór na zamówienie, według wskazanego wzoru. W tej kategorii prezentujemy również wzory, które znajdują się w naszej standardowej ofercie.